نمونه فرم شکایت کیفری خیانت در امانت

دعوای حقوقی و کیفری خیانت ‌در امانت

دعوای حقوقی و کیفری خیانت ‌در امانت بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که شکات پرونده‌های خیانت ‌در امانت، توقع دارند که به‌واسطه طرح شکایت در دادسرا اموال آنها مسترد شود. این موضوع در حالی است ‌که قانونگذار چنین اجازه‌ای به بازپرس و قاضی دادگاه کیفری نداده است. از شما دعوت میکنیم جهت اطلاعات کاملتر و بهتر مطالب زیر را نیز مطالعه کنید: آیا پول را می توان به امانت سپرد؟ نکات حقوقی برای امانت دهنده
banner r - دعوای حقوقی و کیفری خیانت ‌در امانت

پربازدیدترین مطالب

اطلاعات تماس

ارسال پیام