مهلت پرداخت دیه در جرایم غیر عمد

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه ماده 203 قانون مدنی درخصوص خسارت تأخیر در انجام تعهد مقرر می‎دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.» ماده 302 – مهلت پرداخت دیه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است – الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود . ب – دیه
banner r - مهلت پرداخت دیه

پربازدیدترین مطالب

اطلاعات تماس

ارسال پیام