مهريه زن بعد از مرگ شوهر

تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود

مطابق قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد. از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد زن مالک مهر می شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه نماید و یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید.   مطابق قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.از طرفی دیگر همین که عقد
banner r - تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود

پربازدیدترین مطالب

اطلاعات تماس

ارسال پیام