دفاع مشروع در ضرب و جرح

دفاع مشروع چیست؟

اگر شخصی در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که آن عمل ذاتا جرم محسوب می شود (مثل قتل، ضرب و جرح و…)، در صورتی اقدام او دفاع مشروع محسوب خواهد شد که: دفاع او متناسب با تجازو و خطر باشد و عمل او بیش از حد لازم نباشد. امکان توسل به مامورین انتظامی بدون فوت وقت ممکن نباشد یا اینکه مداخله آن ها در رفع
banner r - دفاع مشروع چیست؟

پربازدیدترین مطالب

اطلاعات تماس

ارسال پیام