خسارت و دیه

دیه جراحت سر و صورت

همه چیز درباره دیه جراحت سر و صورت ماده 480 – دیه جراحت سر وصورت به ترتیب زیر است دیه جراحت صورت و دیه جراحت سر 1 – حارصه – خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود – یک شتر 2 – دامیه – خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد – دو شتر. 3 – متلاحمه – جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه ماده 203 قانون مدنی درخصوص خسارت تأخیر در انجام تعهد مقرر می‎دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.» ماده 302 – مهلت پرداخت دیه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است – الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود . ب – دیه

خسارت تأخیر تأدیه، چگونه محاسبه و مطالبه می شود؟

ماده 203 قانون مدنی درخصوص خسارت تأخیر در انجام تعهد مقرر می‎دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.» این ماده، بر اساس اصل آزادی قراردادها، درج شرط خسارت در قراردادها را مورد پذیرش قرار داده است. با این حال، با توجه به اهمیت و کثرت قراردادهایی که در آنها تعهد به پرداخت یا
banner r - دیه جراحت سر و صورت

پربازدیدترین مطالب

اطلاعات تماس

ارسال پیام