فوریه 16, 2020

فسخ اجاره،فسخ اجاره نامه از طرف موجر و مستاجر

فسخ اجاره،فسخ اجاره نامه از طرف موجر و مستاجر اجاره، روابط حقوقی بین مالک و مستاجر است که امروزه با افزایش شهرنشینی باعث شده است اختلافات و دعواهای زیادی در خصوص قراردادهای اجاره در مراجع قضایی مطرح شود.فسخ اجاره یعنی به قرارداد اجاره خانه یا ملکی قبل از قرارداد، پایان داده شود.قراردادی که برای اجاره تنظیم میشود ،عقد لازم است . براساس قانون عقد لازم را نمی توان فسخ کرد. یعنی موجر و مستاجر نمیتوانند اقدام به فسخ قرارداد قبل
banner r - فسخ اجاره،فسخ اجاره نامه از طرف موجر و مستاجر

پربازدیدترین مطالب

اطلاعات تماس

ارسال پیام